قرارداد خدمات وب ترنس

قرارداد خدمات وب ترنس | وب ترنس، کارگزار خدمات آنلاین ترجمه، ویراستاری و طراحی پاورپوینت است.

مهم ترین اولویت شبکه وب ترنس، جلب رضایت تمامی مشتریان است. موفقیت شبکه وب ترنس در گرو جلب رضایت و اعتماد مشتریان است. خواهشمندیم با مطالعه دقیق متن قرارداد، در صورتی که سوال ،انتقاد، پیشنهاد و یا موردی لازم به ذکر است طرح نمایید. لطفا از طریق بخش ” تماس با ما ” و یا با درج نظر خود در انتهای این بخش، طرح مورد نمایید.

کارگزار (Broker) : شخص یا شرکتی است که برای اجرای سفارش های خرید و فروش ثبت شده توسط سرمایه گذار مبغلی را دریافت می نماید. همین طور ممکن است منظور از کارگزار نقش شرکتی باشد که به عنوان نماینده برای مشتری عمل می کند و به خاطر خدماتش هزینه ای برای مشتری در نظر گرفته و از آن ها اخذ می کند.

قرارداد خدمات آنلاین وب ترنس، ضامن و حافظ حقوق طرفین است. در این تعامل علمی- فرهنگی-تجاری طرفین قرارداد را تارنمای وب ترنس و مشتری تشکیل می دهند. نمونه قرارداد ترجمه در این بخش منتشر شده است. نمونه قرارداد انگلیسی نیز قابل ارائه می باشد. همچنین نمونه قرارداد با مترجم و مجموعه وب ترنس نیز منتشر شده است. نمونه قرارداد مترجمی به گونه ای تنظیم شده است که حقوق مشتری به صورت کامل رعایت می شود و قابل پیگیری است.

۱- مقدمه قرارداد

عنوان قرارداد : دریافت خدمات آنلاین (ترجمه، ویرایش، طراحی پاورپوینت)

۲- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ …./…../…….. بین مرکز ترجمه وب ترنس (کارگزار ترجمه متون آکادمیک و غیررسمی) به نمایندگی آقای / خانم ………………………… فرزند …………. به شماره ملی ……………………… به شماره شناسنامه ………………. به آدرس ………………………………………………….. که از این به بعد وب ترنس نامید می شود از یک طرف و آقای ………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………… به آدرس : ………………………… ………………………… و کد اقتصادی ……………………..( درصورتیکه شخص حقوقی باشد ) شرکت ………………………… به شماره ثبت ………………. به آدرس : ………………………… ………………………… و کد اقتصادی ………………………… به نمایندگی آقای ………………………… فرزند ………………….. که به موجب محتویات روزنامه رسمی شماره ………………….. مدیر عامل شرکت مزبور هستند ، به موجب ماده ………… اساسنامه حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت را دارند . به شرح مقررات ذیل منعقد میشود :

۲- موضوع قرارداد

ارائه خدمات ترجمه (غیررسمی) متون و ویراستاری متون و طراحی پاورپوینت (ارائه محتواpresentation)

۳- اسناد قرارداد

فاکتور تنظیم شده و صادر شده توسط وب ترنس به آدرس :

URL

مبین هزینه کل، مبلغ تخفیف، تاریخ صدور، تاریخ تحویل و سرعت انتخابی است.

 • ۳-۱ : شناسایی هویت مشتری آدرس ایمیل و شماره همراه ثبت شده توسط وی در فاکتور می باشد.
 • ۳-۲ : دریافت فاکتور چاپی با مهر مرکز ترجمه وب ترنس و مهر شرکت همراه شبکه سهامی خاص و امضای مسئول مربوطه جهت ضمیمه به قرارداد الزامیست
 • ۳-۳ : تکمیل فرم نهایی توسط مشتری به منزله تایید صحت اطلاعات فاکتور و پذیرش قوانین و مقررات وب ترنس است.
 • ۳-۴ : ارسال فایل اختیاری بوده و دریافت فایل از طرف مشتری، به معنای پذیرش قوانین و مقررات وب ترنس است.
 • ۳-۵ : پرداخت هزینه توسط مشتری به منزله پذیرش قوانین و مقررات وب ترنس است.

۴- مدت قرارداد

آغاز قرارداد : زمان آغاز قرارداد از لحظه ارسال فاکتور برای مشتری است. قرارداد از زمان صدور فاکتور برای مشتری بین طرفین لازم الاجرا است و از لحظه صدور فاکتور تعهدات طرفین آغاز می شود.

مدت قرارداد : از تاریخ تنظیم فاکتور که در فاکتور قید شده است تا تاریخ تحویل پروژه که در فاکتور قید شده است مدت قرارداد می باشد.

 • ۴-۱ : اگر مشتری در تایید فاکتور یا پرداخت هزینه تاخیر داشته باشد، تاریخ تحویل جدید مطابق اعلام وب ترنس خواهد بود.
 • ۴-۲ : روزهای تعطیل جز روزهای فعالیت وب ترنس محسوب نمی شود و تحویل پروژه در روز تعطیل جز تعهدات وب ترنس نیست.
 • ۴-۳ : اگر پرداخت هزینه مشتری به صورت بخش بخش باشد، تاریخ تحویل هر بخش توسط وب ترنس مشخص خواهد شد.
 • ۴-۴ : اگر مبلغ فاکتور به صورت کامل پرداخت نشود، تاریخ تحویل مطابق نظر وب ترنس قابل تغییر است.
 • ۴-۵ : در صورت عدم پرداخت هزینه در تاریخ معین توسط مشتری، وب ترنس مختار به تغییر تاریخ تحویل است.

دوره تضمین : پروژه های تحویل قطعی وب ترنس، تا ۶۰ روز پس از تحویل به مشتری (با احتساب روزهای تعطیل)، دارای گارانتی رایگان ترجمه و ویرایش و بازبینی می باشند.

۵- مبلغ قرارداد

 • ۵-۱ : تعیین مبلغ پروژه (سفارش مشتری) توسط وب ترنس به صورت برآورد قطعی می باشد.
 • ۵-۲ : پرداخت کامل مبلغ یا بخشی از مبلغ به معنای پذیرش هزینه اعلامی وب ترنس توسط مشتری است.
 • ۵-۳ : چناچه بواسطه تورم و افزایش دستمزدها، مجری پروژه درخواست تعدیل حقوق نماید، وب ترنس متناسب با نرخ تورم نسبت به تعدیل مبلغ فاکتور اقدام می نماید. اگر مشتری مبلغ فاکتور را پیش از تعدیل پرداخت نماید، وب ترنس ضریب متعلق به خود را اخذ ننموده و صرفا ضریب تعدیل حقوق مجری پروژه اخذ می گردد. اگر تعدیل پیش از پرداخت مشتری انجام شود، مشتری موظف به پرداخت مبلغ جدید پس از تعدیل قیمت ها می باشد.
 • ۵-۴ : اگر حجم کار پیش بینی شده در قرارداد، کمتر از مقدار واقعی آن در برآورد باشد، وب ترنس محق به محاسبه مجدد مبلغ قراداد و اعلام مبلغ جدید به مشتری است. در صورت پذیرش مشتری و پرداخت مبلغ جدید پروژه انجام می شود. در صورت انصراف مشتری، مبلغی که قبلا توسط مشتری پرداخت شده است مسترد می گردد. هیچگونه مسئولیتی ناشی از کنسل نمودن پروژه توسط مشتری، متوجه وب ترنس نخواهد بود.
 • ۵-۵ : حداقل کف پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال معادل پنج میلیون ریال می باشد.
 • ۵-۶ : مبلغ مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مشتری بوده و پیش از تحویل پروژه اخذ می گردد.

۶- نحوه پرداخت

مطلوب ترین راه پرداخت به صورت مرحله ای به شرط رعایت حداقل کف پرداخت است. پرداخت وجه از طریق سیستم بانکی به صورت کارت به کارت، پرداخت به شماره حساب اعلامی وب ترنس و یا از طریق درگاه پرداخت آنلاین وب ترنس امکان پذیر است. اعلام تاریخ پرداخت وجه و ارائه شماره ارجاع/ پیگیری/بازیابی ضروری است. پرداخت نقدی با حضور در دفتر وب ترنس و دریافت فیش از حسابداری امکان پذیر است.

 • ۶-۱ : در صورت پرداخت مرحله ای، بندهای مربوط به مدت قرارداد مطالعه شود.
 • ۶-۲ : تکمیل فرم نهایی در تارنمای وب ترنس جهت ثبت نهایی سفارش و تایید پرداخت الزامی است.

۷- تعهدات طرفین

۷-۱ :  تعهدات مشتری :

 • ۷-۱-۱ : مشتری متعهد به رعایت تاریخ اعلامی در فاکتور و ضوابط مرتبط با مدت قرارداد است.
 • ۷-۱-۲ : مشتری متعهد به پرداخت کامل مبلغ فاکتور و مبلغ تعدیل فاکتور مطابق این قرارداد است.
 • ۷-۱-۳ : مشتری متعهد به رعایت قوانین و مقررات شرکت فناور بنیان همراه شبکه و مجموعه وب ترنس است.
 • ۷-۱-۴ : مشتری متعهد می شود اطلاعات دقیق و کامل و صحیح خود را در اختیار وب ترنس قرار دهد.
 • ۷-۱-۵ : مشتری متعهد به پرداخت هزینه مرسوله های پستی است که از وب ترنس درخواست می نماید.
 • ۷-۱-۶ : مشتری جهت دریافت خدمات و کالا از وب ترنس، متعهد به مطالعه کامل قوانین و مقررات وب ترنس می باشد.
 • ۷-۱-۷ : مشتری در صورت سفارش کالا از وب ترنس در وضعیت آماده به ارسال ، نمی تواند درخواست انصراف دهد.
 • ۷-۱-۸ : خدمات دریافت شده توسط مشتری کاملا اختیاری بوده و پس از آغاز پروژه اعلام انصراف مشروط و منوط به محاسبه درصد پیشرفت و کسر هزینه خدمات ارائه شده است.
 • ۷-۱-۹ : هرگونه مسئولیت ناشی از عدم پرداخت صحیح وجه و مشکلات ناشی از آن بر عهده مشتری است.
 • ۷-۱-۱۰ : مشتری متعهد می شود که در صورت بروز مشکل برای وب ترنس به هر دلیلی و عدم امکان تحویل پروژه توسط وب ترنس، متناسب با حجم باقیمانده پروژه وجه اعلامی را دریافت نموده و وب ترنس را مسئول ضرر و زیان خود نداند.
 • ۷-۱-۱۱ : مشتری متعهد می شود که حقوق معنوی اثر طبق قانون برای وب ترنس محفوظ است و مشتری نمی تواند این حق را برای خود مصادره کند.
 • ۷-۱-۱۲ : مسئولیت محتوای اثر و آنچه مشتری برای وب ترنس ارسال نموده متوجه مشتری می باشد و وب ترنس در این خصوص مسئولیتی نمی پذیرد.
 • ۷-۱-۱۳ : مشتری متعهد به پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده فاکتور می باشد. پیش از تحویل پروژه، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده فاکتور اخذ می گردد. تحویل نسخه نهایی پروژه، منوط به دریافت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
 • ۷-۱-۱۴ : در صورت بروز تاخیر در تحویل و عدم اعتراض مشتری، وب ترنس محق به تعیین تاریخ تحویل جدید می باشد و مشتری متعهد می گردد درخواست مطالبه خسارت ننماید. در صورت اعتراض به تاخیر، پروژه معلق گردیده و سقف خسارت تعیین شده و مبلغ خسارت عودت داده می شود.

۷-۲ : تعهدات وب ترنس :

 • ۷-۲-۱ : وب ترنس متعهد می شود اطلاعات خصوصی مشتری را در حد اختیار و توان مراقبت نماید و این اطلاعات را محرمانه تلقی نموده و به هیچ فرد حقیقی و حقوقی مگر با مجوز رسمی و قانونی ارائه ندهد.
 • ۷-۲-۲ : وب ترنس موظف است اطلاعات دقیق و کامل خدمات / کالا را در اختیار مشتری قرار دهد.
 • ۷-۲-۳ : وب ترنس متعهد می شود حداکثر تا ۱ روز اداری پس از ثبت سفارش توسط مشتری، نسبت به تعیین تکلیف سفارش اقدام نماید.
 • ۷-۲-۴ : وب ترنس مسئول آموزش مشتری در خصوص خدمات و کالاهای ارائه شده نیست.
 • ۷-۲-۵ : وب ترنس می تواند بنابه تشخیص و به هر دلیل سفارش را لغو نموده و از ارسال پروژه خودداری کرده و در صورت دریافت وجه، وجه دریافتی را به حساب مشتری مسترد عودت دهد.
 • ۷-۲-۶ : وب ترنس صرفا در قبال دریافت کامل مبلغ فاکتور نسبت به تحویل پروژه به صورت کامل اقدام می نماید.
 • ۷-۲-۷ : وب ترنس متعهد به ارائه خدمات موضوع قرارداد مطابق قوانین و مقررات کشوری است.
 • ۷-۲-۸ : وب ترنس متعهد می شود هرگونه مشکل در روند پروژه را با مشتری در میان گذارد.
 • ۷-۲-۹ : وب ترنس متعهد به انجام صحیح و کامل سفارش مطابق نظر مشتری است.
 • ۷-۲-۱۰ : وب ترنس متعهد به تحویل پروژه در تاریخ اعلام شده می باشد در غیر این صورت متعهد به پرداخت مبلغ خسارت متناسب با حجم باقیمانده پروژه می باشد و مسئولیتی در قبال ضرر و زیان مشتری ندارد و نخواهد داشت.
 • ۷-۲-۱۱ : حقوق معنوی اثر طبق قانون برای وب ترنس محفوظ است و مشتری نمی تواند این حق را برای خود مصادره نماید.
 • ۷-۲-۱۲ : وب ترنس در حد توان و کنترل و حق دسترسی ضامن امنیت فایل اصلی و نسخه نهایی است.

۸- تضمینات

تارنمای وب ترنس دارای نماد اعتماد الکترونیکی می باشد. وب ترنس ملزم به ارائه خدمات مطابق مفاد قرارداد است. در صورتی که به هر دلیلی مشتری از خدمات ارائه شده ناراضی باشد می تواند از طریق بخش ثبت شکایت وب سایت وب ترنس اقدام نماید. احقاق حقوق مشتری فوری و مطابق موازین حقوقی و قانونی کشور است.

عنوان مورد یا مشکل : واحد مسئول واحد رسیدگی کننده تضمین جلب رضایت مشتری
تاخیر در تحویل مجری پروژه واحد بازرسی / واحد حقوقی پرداخت خسارت نقدی به مشتری
افت کیفیت پروژه مجری پروژه واحد بازرسی / واحد حقوقی ویرایش رایگان – انجام مجدد / پرداخت خسارت
انصراف مجری پروژه امور ترجمه / طراحی دپارتمان ترجمه / طراحی اطلاع رسانی به مشتری و هماهنگی تاریخ تحویل
از دست رفت فایل اصلی امور فنی شرکت واحد بازرسی / واحد حقوقی تماس با مشتری و شرح مورد و دریافت فایل
از دست رفت فایل نهایی مجری پروژه واحد بازرسی / واحد حقوقی تماس با مشتری و هماهنگی / پرداخت خسارت
عدم رعایت درخواست مشتری مجری پروژه واحد بازرسی / واحد حقوقی ویرایش رایگان/ بازبینی / انتخاب مجری جایگزین
ناقص بودن پروژه مجری پروژه واحد بازرسی / واحد حقوقی تکمیل پروژه و پرداخت خسارت به مشتری
وجود ایرادات نگارش در پروژه مجری پروژه واحد بازرسی / واحد حقوقی ویرایش و بازبینی فوری / پرداخت خسارت

۹- محل تحویل و تادیه

تحویل پروژه به مشتری از طریق ایمیل (آدرس ایمیلی که در فاکتور اعلام نموده است) و شماره همراه (از طریق نرم افزارهای تلفن همراهی که شناسه آنها شماره همراه مالک گوشی است نظیر تلگرام) می باشد.

۱۰- خسارات

تعیین سقف خسارت با توجه به مشکل پیش آمده بر عهده واحد حقوقی وب ترنس است.

 • ۱۰-۱ : خسارت تاخیر به ازای هر یک روز کاری، ۴ درصد مبلغ فاکتور می باشد.
 • ۱۰-۲ : خسارت ناشی از افت کیفیت پروژه و بروز تاخیر با توجه به میزان افت و با توجه به بند ۱۰-۱ مشخص می شود.
 • ۱۰-۳ : خسارت ناشی از انصراف مجری پروژه، در صورتی که باعث بروز تاخیر شود مطابق بند ۱۰-۱ محاسبه می شود.
 • ۱۰-۴ : خسارت ناشی از دست رفت فایل اصلی و متعاقبا بروز تاخیر در تحویل مطابق بند ۱۰-۱ محاسبه می شود.
 • ۱۰-۵ : خسارت ناشی از دست رفت نهایی و متعاقبا بروز تاخیر در تحویل مطابق بند ۱۰-۱ محاسبه می شود.
 • ۱۰-۶ : خسارت ناشی از ناقص بودن پروژه با تکمیل پروژه و محاسبه خسارت تاخیر مطابق بند ۱۰-۱ محاسبه می شود.
 • ۱۰-۷ : در صورت بروز مشکل برای مجری پروژه و دریافت فایل اصلی با تاخیر، خسارتی بابت تاخیر به مشتری پرداخت نمی گردد و تاریخ تحویل مطابق اعلام وب ترنس خواهد بود.
 • ۱۰-۸ : در صورت عدم تطابق سلیقه مشتری با سلیقه مجری پروژه، واحد حقوقی مرجع حل اختلاف می باشد و در صورت تایید کیفیت پروژه، خسارتی به مشتری پرداخت نمی شود. اما در صورت تایید وجود مشکل در پروژه، مطابق بندهای ماده ۱۰ احقاق حقوق می گردد.

۱۱- حوادث قهری (فورس ماژور)

وب ترنس مسئولیتی در قبال عدم امکان اجرای قرارداد یا تعلیق آن ناشی از حوادثی نظیر زلزله و سیل و امثالهام ندارد. در حالت کلی هر رویداد و رخداد و اتفاقی که غیر قابل پیش بینی بوده و خارج از کنترل طریفین باشد موجبات عدم امکان اجرای قرارداد و یا تعلیق آن را به همراه دارد. تمامی موارد فورس ماژوری که شامل شرایط زیر باشد :

 • ۱۱-۱ : حوادث قهری که قابل پیش بینی نباشد.
 • ۱۱-۲ : حوادث قهری که قابل کنترل نباشد.
 • ۱۱-۳ : حوادث قهری که قابل اجتناب نباشد.
 • ۱۱-۴: قطعی اینترنت و عدم دسترسی به فایل توسط وب ترنس و یا مجری پروژه مسئولیتی برای مجری پروژه و وب ترنس ندارد.

۱۲- موارد فسخ قرارداد

فسخ قرارداد توسط طرفین قابل انجام می باشد و دارای محدودیت زمانی مشخص است.

 • ۱۲-۱ : در صورت فسخ قرارداد توسط مشتری، متناسب با حجم پروژه انجام شده، مبلغ محاسبه شده و مابقی عودت داده می شود. ۱۰ درصد مبلغ فاکتور به عنوان غرامت ناشی از رزرو نیرو برای پروژه فوق توسط وب ترنس اخذ می گردد. در صورتی که کمتر از ۲۰ درصد مهلت زمانی برای تحویل باقیمانده باشد، فسخ قرارداد توسط مشتری امکان پذیر نمی باشد.
 • ۱۲-۲ : در صورت فسخ قرارداد توسط وب ترنس، متناسب با حجم پروژه انجام شده، مبلغ محاسبه شده و مابقی عودت داده می شود. ۱۰ درصد مبلغ فاکتور به عنوان غرامت ناشی از عدم توانایی در نهایی سازی پروژه به مشتری پرداخت می شود. در صورتی که کمتر از ۲۰ درصد مهلت زمانی برای تحویل باقیمانده باشد، غرامت پرداختی ۲۰ درصد خواهد بود.
 • ۱۲-۳ : در صورت بروز حادثه برای مجری پروژه و عدم جایگزینی نیروی کار مناسب، قرارداد فسخ و مبلغ فاکتور بدون ضرور و زیان، به حساب مشتری مسترد می گردد.

۱۳- مرجع حل اختلاف

مرجع حل اختلاف در مرحله اول واحد حقوقی وب ترنس می باشد. در صورتی که صلح حاصل نشد. مرجع حق اختلاف نماد اعتماد الکترونیکی و اتحادیه متبوع و داور اصلح و مورد اعتماد طرفین می باشد. از آنجا که رجوع به مراجع قضایی و محاکم برای حل اختلاف، موجبات اتلاف وقت و بروز خسارات عدیده برای هر کدام از طرفین را فراهم می کند، جهت حل سریع موضوع و احقاق حقوق طرفین، سریع ترین و مناسب ترین شیوه داوری انتخاب می شود.

سوال کاربر : نمونه قرارداد انگلیسی با ترجمه فارسی برای نویسندگان دارید؟

بله. نمونه قرارداد انگلیسی به ترجمه فارسی در بخش قوانین و مقررات درج گردیده است.

سوال کاربر : سرویس ترجمه قرارداد به انگلیسی دارید؟

بله. وب ترنس ترجمه فوری و تخصصی قراردادها را از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی ارائه می دهد.

سوال کاربر : امکان دانلود نمونه قرارداد انگلیسی طراحی پاورپوینت وجود دارد؟

بله. در بخش قوانین و مقررات تعداد زیادی سند که شامل نمونه قرارداد انگلیسی طراحی پاورپوینت نیز می باشند منتشر شده اند.

سوال کاربر : لطفا نمونه قرارداد همکاری با مترجم را برای اینجانب ارسال کنید.

لطفا از بخش استخدام مترجم در وب سایت ترجمه تخصصی وب ترنس بازدید نمایید.

سوال کاربر :  نمونه ترجمه قرارداد کار به انگلیسی دارید؟

لطفا نمونه قرارداد کار به زبان انگلیسی را برای وب ترنس ارسال نمایید. قرارداد کار انواع مختلفی دارد. لطفا حداقل نوع قرارداد مورد نظرتان را اعلام نمایید تا مطابق درخواست تان تهیه شده و ترجمه آن تحویل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *