بازخوانی ترجمه

بازخوانی ترجمه : روژه های ترجمه پیش از تحویل، توسط مترجم بازخوانی شده و ویرایش می شوند. مترجمین تسلط بالایی به زبان انگلیسی دارند. با قواعد زبان انگلیسی آشنایی کامل دارند. دانش شان در بخش دایره لغات انگلیسی و فارسی بالاست. پیش از تحویل ترجمه، متن را به صورت کامل مورد پایش و بازبینی قرار می دهند. ویرایش متن ترجمه (فارسی به انگلیسی – انگلیسی به فارسی) رایگان می باشد.

خدمات ویراستاری در سه سطح برای مشتریان مجموعه خدماتی وب ترنس ارائه می شود:

 1. ویراستاری سطح پایین : proofreading – بازخوانی، پایش و رفع ایرادات متداول توسط مترجم و ویراستار
 2. ویراستاری سطح متوسط : copy editing – ویرایش و بازبینی و رفع ایرادات متون تخصصی نظیر مقاله و پایان نامه و کتاب
 3. ویرایش سطح بالا (پیشرفته) : advanced editing – پایش و ویرایش و رفع ایرادات تخصصی و بررسی دقیق تطابق کامل نظیر به نظیر متن مبدا با متن مقصد (انگلیسی به فارسی – فارسی به انگلیسی)

بازخوانی ترجمه

بازخوانی ترجمه توسط مترجم – text readout

مترجم متن پس از انجام ترجمه، متن را ویرایش می نماید. اگر حجم متن انگلیسی یا فارسی اندک باشد، درصد خطا بسیار کم خواهد بود. اما، در متونی که حجم بالاست احتمال اینکه سهوی (غیرعمدی) یا جا افتادگی مشاهده شود وجود دارد. بر همین اساس، مترجمین ترجمه را پیش از تحویل بازخوانی می نمایند. بازخوانی (ویرایش متن پیش از ارسال به مشتری) اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا :

 • امکان دارد مشتری از تسلط کافی به زبان انگلیسی جهت بررسی متن برخوردار نباشد.
 • امکان دارد مشتری علی رغم تسلط کامل به زبان انگلیسی، به دلیل کم بودن فرصت، متن را به محض دریافت برای مجله یا مخاطب خود ارسال نماید.

مترجم با بررسی متن به صورت نمونه خوانی و یا بررسی کامل به صورت عمده موارد زیر را بررسی می نماید:

 • اصلاح سهو های گرامری (دستور زبان)
 • یافتن غلط های محتمل املایی در مرحله تایپ و تصحیح سهوها
 • بررسی نشانه گذاری های متنی و اطمینان از صحت کاربرد نشانه ها در ترجمه
 • مطالعه دقیق و بهینه سازی معنا و مفهوم و زبان بیان و ساختار جملات
 • روان سازی و سلیس تر نمودن متن به فراخور درخواست مشتری توسط مترجم

در صورتی که مشکلی در متن وجود داشته باشد، از اعتبار ترجمه کاسته می شود.

جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل و یا ناملایمتی، تمامی درخواست ها پیش از تحویل، بررسی شده و مورد پایش قرار می گیرند. مهم ترین نکاتی که در سرویس ویرایش به آن ها توجه می شود به شرح زیر است:

 • بررسی متن جهت اطمینان یافتن از نبود هیچگونه غلط املایی در متن ترجمه
 • بررسی قواعد دستور زبان در ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
 • بررسی متن جهت کامل بودن ترجمه و اطمینان یافتن از اینکه هیچ بخشی از متن از قلم نیفتاده است.
 • بررسی متن، جهت قید توضیحات بیشتر در صورت نیاز و با صلاحدید مترجم یا ویراستار

بازخوانی ترجمه

بازخوانی ترجمه توسط ویراستار – editor readout

اگر پس از تحویل سفارش، رضایت مشتری جلب نشود مطابق پروسه زیر ترتیب اثر داده می شود :

 1. ترجمه توسط آنالیزور امور ترجمه از جهت کیفی بررسی می شود.
 2. در صورتی که کیفیت ترجمه مطلوب باشد، درخواست جهت بررسی تحویل ویراستار می شود.
 3. (بسیار به ندرت) در صورتی که مشتری به هر دلیلی، با دلایل منطقی ادعای عدم تطابق سلیقه نماید، درخواست ارائه فهرست معادل های تخصصی کلمات و عبارات از مشتری می شود. پس از دریافت رفرنس کلمات کلیدی و تخصصی، مترجم نسبت به ویرایش متن ترجمه اقدام می نماید.
 4. (بسیار به ندرت) در صورتی که مشتری با دلایل منطقی و مستند، ترجمه را نپذیرد ویراستاری درخواست را بررسی می نماید. در صورتی که درخواست مشتری از ادله کافی برخوردار باشد، ترجمه مجدد انجام می شود. (مترجم جایگزین پروژه را دوباره انجام می دهد.)

در مرحله ای که به ترجمه مترجم، ایراد ریشه ای وارد شود، ویراستار وارد عمل می شود.

اگر ایرادات ترجمه در حدی باشد که رفع ایراد توسط مترجم ممکن نبوده و با ویرایش کیفیت تامین شود، ویراستار نسبت به ویرایش تخصصی محتوا اقدام می نماید.

در صورتی که سفارش ترجمه تخصصی متن (متن انگلیسی یا متن فارسی) توسط وب ترنس انجام شود، هزینه ای بابت ویرایش اخذ نمی شود. خدمات پشتیبانی از سرویس های ارائه شده در وب سایت مجموعه رایگان است.

اهمیت بازخوانی ترجمه پیش از تحویل

اگر متن حجم زیادی داشته باشد بازخوانی الزامیست. مترجم می بایست اطمینان کامل داشته باشد که کاستی در متن وجود ندارد. در صورتی که مشکلی در نسخه نهایی ترجمه وجود داشته باشد، مرکز ترجمه و مشتری متحمل خسارت خواهند شد.

تمامی زحمات یک مترجم با تکمیل مرحله ویرایش ثمر می دهد. در صورتی که این که مرحله با جدیت انجام نشود، تحمیل خسارت حتمی خواهد بود. در برخی موارد کم کاری مترجم، سبب شده است که مشتری فرصت کاری یا تحصیلی خود را از دست دهد. تمامی سفارشات ترجمه پیش از تحویل به مشتری، ویرایش شده و پس از بازخوانی کامل تحویل می شوند.

بازخوانی متنی که توسط مشتری ترجمه شده است

در بخش ویراستاری، دو نوع درخواست جهت ویرایش برای وب ترنس ارسال می شود. درخواست ها به شرح زیر است:

 1. ویرایش ترجمه ای که توسط مترجم وب ترنس انجام شده است.
 2. ویرایش ترجمه ای که توسط شخص مشتری انجام شده است.

برخی مشتریان، به زبان انگلیسی تسلط بالا دارند. توانایی ترجمه متن را از فارسی به انگلیسی یا از انگلیسی به فارسی دارند. صرفا جهت اطمینان از نبود کوچکترین اشتباهی، درخواست ویرایش متن را ثبت می نمایند.

متن مشتری توسط ویراستاران مجرب و با شکیبایی کامل، ویرایش شده و پس از تایید کیفیت، تحویل می شود.

بازخوانی ترجمه

هزینه بازخوانی متن (ویرایش متن – خدمات ویراستاری تخصصی)

قیمت ویرایش متن انگلیسی یا فارسی، نرخی حداقلی و حداکثری دارد. به عنوان مثال، نمی توان برای متنی که کیفیت بالایی دارد هزینه ویرایش بالایی تعیین نمود. از سوی دیگر، نمی توان برای ترجمه ای که کیفیت پایینی دارد، هزینه ویرایش پایینی اعلام کرد. در برخی موارد، ترجمه انجام شده به قدری کیفیت پایینی دارد که ویرایش متن بیش از ترجمه متن زمان می برد. بنابراین، ترجمه مجدد بسیار با صرفه تر از بازخوانی و ویرایش خواهد بود.

محاسبه قیمت و تعیین هزینه ویراستار به عوامل زیر بستگی دارد:

 • کیفیت متن ترجمه انگلیسی یا فارسی
 • رشته تخصصی مرتبط با متن
 • حجم متن انگلیسی یا فارسی ترجمه
 • مدت زمان تخصیص داده شده برای بازخوانی و ویرایش

اغلاط و اشتباهات و سهوهای عمده در ترجمه متن انگلیسی و فارسی

 1. استفاده از حروف بزرگ (capitalization) – عدم توجه به نکات مرتبط با نگارش اسامی (در ترجمه های تخصصی فارسی به انگلیسی مقاله، پایان نامه، اسناد و مکاتبات رسمی و اداری و … این بند بسیار مهم است.)
 2. آپوستروف : محل قرار گرفتن یک آپوستروف در ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی . مخفف(contraction) ها ، به شکل بسیار محدود در مقاله های تخصصی تحقیقی به کار گرفته می شود.
 3. سهو مترجم در استفاده از کلمات مشابه انگلیسی و فارسی- مثال : به کار گیری سهو دو کلمه “affect” و “effect” هم در شکل تایپ و هم در نوع معنی و کاربرد متن انگلیسی یا ترجمه در فارسی.
 4. به کارگیری سهو موصول های هم پایه ساز (coordinating conjunction) در متن
 5. استفاده صحیح ضمایر در متن ترجمه
 6. به کارگیری صحیح ساختار وجه وصفی معلق (dangling participle)
 7. استفاده صحیح از کلماتی نظیر fewer/less و موارد مشابه به توجه به قواعد گرامری
 8. به کار گیری صحیح شکل و ساختار جمله‌واره وقفه‌انداز (interrupting clause) در متن ترجمه
 9. استفاده از صفت های نادرست و سهو در ترجمه متون فارسی به انگلیسی یا انگلیسی به فارسی
 10. عدم استفاده صحیح از افعال مناسب در جمله سازی
 11. استفاده صحیح از ویرگول و یا comma splice
 12. استفاده غیر صحیح از اسامی مفرد(singular)، جمع(plural) و اسامی ملکی (possessive noun) در متن ترجمه
 13. تشخیص صحیح زمان و مکان به کارگیری ترجمه تحت الفظی (Literally) یا رسمی (Formal) در متن ترجمه
 14. استفاده صحیح از کوتیشن : کوتیشن های استفاده شده در مقاله های تحقیقاتی را می بایست درداخل یک پاراگراف قرار داد. درحالی که در سبک نوشتاری روزنامه نگاری، امکان استفاده وجود دارد.
 15. استفاده درست استفاده از نقطه‌ویرگول (سمی‌کالون) در متن
 16. رعایت قاعده دستوری مرتبط با مصدر گسسته (split infinitive)
 17. استفاده صحیح از قاعل و ضمیر مرتبط (جلوگیری از بروز عدم همخوانی مابین فعال و ضمیر آن) در ترجمه متون
 18. و بسیاری موارد دیگر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *