ترجمه گوگل – مترجم گوگل

ترجمه گوگل – مترجم گوگل | ترجمه ای آنلاین و ماشینی و مبتنی بر نرم افزار و هوش مصنوعی است. اگر به دنبال ترجمه ای تخصصی و دقیق هستید دور مترجم های ماشینی را خط بکشید. هر زبانی مملو از اختصارها، ایماها، اشاره ها، استعاره ها و… است. در حال حاضر مترجم نرم افزاری یا ماشینی قادر به ارائه ترجمه دقیق و تخصصی نیست. اما اگر در حد برگردان ابتدایی نیاز به ابزاری رایگان دارید می توانید از مترجم گوگل (ترجمه گوگل) یا مترجم آنلاین وب ترنس استفاده نمایید. شرکت گوگل تلاش بسیاری کرده است تا نرم افزار این شرکت یک مترجم آنلاین باشد. اما، در حال حاضر کاربران صرفا از این ابزار به عنوان دیکشنری استفاده می کنند. راه زیادی طی خواهد شد تا هوش مصنوعی قادر به ارائه …