هزینه تایپ

هزینه تایپ در وب سایت ترجمه وب ترنس رایگان است. اگر مشتری از خدمات ترجمه تخصصی، ترجمه فوری و ترجمه دانشجویی انگلیسی و فارسی استفاده کند تایپ متن ترجمه رایگان است و هزینه تایپ مجانی است.. صرفا در صورتی هزینه بابت تایپ متن فارسی یا انگلیسی لحاظ می شود که مشتری فقط و منحصرا درخواست تایپ یک متن را ثبت نماید.

تایپ رایگان :

مهم ترین سرویس آنلاین وب ترنس ” ترجمه تخصصی ” است. یکی از شروط استخدام مترجم ماهر، مسلط بودن مترجم به تایپ ده انگشتی / تایپ فوری است. در صورتی که سرعت تایپ مترجم مناسب نباشد ، تاخیر در تحویل سفارش ترجمه محرز خواهد بود. وب ترنس ترجمه را به صورت دست نویس تحویل نمی دهد. بنابراین مترجم ترجمه را از همان آغاز کار به صورت تایپ شده انجام می دهد. مهم ترین مزیت تحویل ترجمه به صورت تایپ شده، سهولت غلط گیری و پایش و بازبینی و ویرایش متن است.

اگر مشتری از خدمات ترجمه استفاده کند، هزینه ای بابت تایپ متن ترجمه از مشتری اخذ نمی گردد.

 • در ترجمه اشکال، نمودار، تصاویر، فرمول ها، چارت ها و کاراکترهای ویژه به صورت اسنپ شات وارد می شوند.

هزینه تایپ

قیمت تایپ فارسی :

هزینه تایپ متن های فارسی برای سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است :

تعداد کلمات متن : معادل صفحه استاندارد : زبان تایپ : هزینه تایپ ۱ کلمه : مهلت زمانی تحویل :
۲۵۰ کلمه تا ۲۵۰۰ کلمه ۱ تا ۱۰ صفحه فارسی ۲٫۵ تومان فوری
۲۵۰۱ کلمه تا ۵۰۰۰ کلمه ۱۰ تا ۲۰ صفحه فارسی ۲٫۴۵ تومان ۱ روزه
۵۰۰۱ کلمه تا ۱۰۰۰۰ کلمه ۲۰ تا ۴۰ صفحه فارسی ۲٫۴۰ تومان ۲ الی ۳ روزه
۱۰۰۰۱ کلمه تا ۱۵۰۰۰ کلمه ۴۰ تا ۶۰ صفحه فارسی ۲٫۳۵ تومان ۳ الی ۵ روزه
۱۵۰۰۱ کلمه تا ۲۰۰۰۰ کلمه ۶۰ تا ۸۰ صفحه فارسی ۲٫۳۰ تومان ۵ الی ۷ روزه
۲۰۰۰۱ کلمه تا ۴۰۰۰۰ کلمه ۸۰ تا ۱۶۰ صفحه فارسی ۲٫۲۵ تومان ۷ الی ۹ روزه
۴۰۰۰۱ کلمه تا ۸۰۰۰۰ کلمه ۱۶۰ تا ۳۲۰ صفحه فارسی ۲٫۲۰ تومان ۹ الی ۱۷ روزه
۸۰۰۰۱ کلمه تا ۱۲۰۰۰۰ کلمه ۳۲۰ تا ۴۸۰ صفحه فارسی ۲٫۱۵ تومان ۱۷ الی ۲۲ روزه
۱۲۰۰۰۱ کلمه تا ۲۰۰۰۰۰ کلمه ۴۸۰ تا ۸۰۰ صفحه فارسی ۲٫۱۰ تومان ۲۲ الی ۳۵ روزه

قیمت تایپ انگلیسی :

هزینه تایپ متن های انگلیسی در رشته های مختلف دانشگاهی برای سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است :

تعداد کلمات متن : معادل صفحه استاندارد : زبان تایپ : هزینه تایپ ۱ کلمه : مهلت زمانی تحویل :
۲۵۰ کلمه تا ۲۵۰۰ کلمه ۱ تا ۱۰ صفحه انگلیسی ۳٫۵ تومان فوری
۲۵۰۱ کلمه تا ۵۰۰۰ کلمه ۱۰ تا ۲۰ صفحه انگلیسی ۳٫۴۵ تومان ۱ روزه
۵۰۰۱ کلمه تا ۱۰۰۰۰ کلمه ۲۰ تا ۴۰ صفحه انگلیسی ۳٫۴۰ تومان ۲ الی ۳ روزه
۱۰۰۰۱ کلمه تا ۱۵۰۰۰ کلمه ۴۰ تا ۶۰ صفحه انگلیسی ۳٫۳۵ تومان ۳ الی ۵ روزه
۱۵۰۰۱ کلمه تا ۲۰۰۰۰ کلمه ۶۰ تا ۸۰ صفحه انگلیسی ۳٫۳۰ تومان ۵ الی ۷ روزه
۲۰۰۰۱ کلمه تا ۴۰۰۰۰ کلمه ۸۰ تا ۱۶۰ صفحه انگلیسی ۳٫۲۵  تومان ۷ الی ۹ روزه
۴۰۰۰۱ کلمه تا ۸۰۰۰۰ کلمه ۱۶۰ تا ۳۲۰ صفحه انگلیسی ۳٫۲۰ تومان ۹ الی ۱۷ روزه
۸۰۰۰۱ کلمه تا ۱۲۰۰۰۰ کلمه ۳۲۰ تا ۴۸۰ صفحه انگلیسی ۳٫۱۵ تومان ۱۷ الی ۲۲ روزه
۱۲۰۰۰۱ کلمه تا ۲۰۰۰۰۰ کلمه ۴۸۰ تا ۸۰۰ صفحه انگلیسی ۳٫۱۰ تومان ۲۲ الی ۳۵ روزه

هزینه تایپ

قیمت تایپ ترکی آذربایجانی و ترکی استانبولی :

هزینه تایپ متن های ترکی آذربایجانی و ترکی استانبولی برای سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است :

تعداد کلمات متن : معادل صفحه استاندارد : زبان تایپ : هزینه تایپ ۱ کلمه : مهلت زمانی تحویل :
۲۵۰ کلمه تا ۲۵۰۰ کلمه ۱ تا ۱۰ صفحه ترکی ۱۰ تومان فوری
۲۵۰۱ کلمه تا ۵۰۰۰ کلمه ۱۰ تا ۲۰ صفحه ترکی ۹٫۹۵ تومان ۱ روزه
۵۰۰۱ کلمه تا ۱۰۰۰۰ کلمه ۲۰ تا ۴۰ صفحه ترکی ۹٫۹۰ تومان ۲ الی ۳ روزه
۱۰۰۰۱ کلمه تا ۱۵۰۰۰ کلمه ۴۰ تا ۶۰ صفحه ترکی ۹٫۸۵ تومان ۳ الی ۵ روزه
۱۵۰۰۱ کلمه تا ۲۰۰۰۰ کلمه ۶۰ تا ۸۰ صفحه ترکی ۹٫۸۰ تومان ۵ الی ۷ روزه
۲۰۰۰۱ کلمه تا ۴۰۰۰۰ کلمه ۸۰ تا ۱۶۰ صفحه ترکی ۹٫۷۵ تومان ۷ الی ۹ روزه
۴۰۰۰۱ کلمه تا ۸۰۰۰۰ کلمه ۱۶۰ تا ۳۲۰ صفحه ترکی ۹٫۷۰ تومان ۹ الی ۱۷ روزه
۸۰۰۰۱ کلمه تا ۱۲۰۰۰۰ کلمه ۳۲۰ تا ۴۸۰ صفحه ترکی ۹٫۶۵ تومان ۱۷ الی ۲۲ روزه
۱۲۰۰۰۱ کلمه تا ۲۰۰۰۰۰ کلمه ۴۸۰ تا ۸۰۰ صفحه ترکی ۹٫۶۰ تومان ۲۲ الی ۳۵ روزه

مشتریان متن های خود را در زبان های مختلف (ترکی استانبولی، ترکی آذربایجانی، انگلیسی و فارسی) با فرمت های مختلفی تحویل مرکز می نمایند. برخی متون چاپی هستند که تایپ این نوع متن ساده و سریع است. برخی متون به صورت تصاویر اسکن شده هستند. کیفیت در خواندن متن بسیار مهم است. برخی متن ها نیز به صورت دست نویس می باشند. متن هایی که به صورت دست نویس هستند و دست خط نویسنده خوش نیست، کار تایپ را بسیار دشوار می کند.

هزینه جدول زیر به هزینه تایپ اضافه خواهد شد اگر، هر یک از موارد زیر در خصوص متن مشتری صادق باشد :

مورد : هزینه مازاد : مورد : هزینه مازاد :
کیفیت پایین تصویر » ۲۵ درصد مبلغ تایپ حجم بالای فایل مشتری » ۲۵ درصد مبلغ تایپ
کیفیت پایین اسکن  » ۲۵ درصد مبلغ تایپ دست خط بد » ۴۰ درصد مبلغ تایپ
طراحی سوالات امتحانی » ۲۵ درصد مبلغ تایپ دست خط خوب » ۱۵ درصد مبلغ تایپ
تایپ متن عادی » مبلغی افزوده نمی شود. تایپ متن تخصصی » ۱۵ الی ۲۵ درصد مبلغ تایپ

متن ها عموما در گروه های زیر جهت تایپ ثبت می شوند :

 • گروه فنی مهندسی
 • گروه علوم انسانی
 • گروه علوم پزشکی (تجربی)
 • گروه علوم پایه
 • گروه هنر

تایپ متن های گروه فنی مهندسی و علوم پزشکی همواره دشوارتر است. در متن های گروه فنی مهندسی اشکال و تصاویر بسیاری وجود دارد. همچنین تعداد فرمول ها و کاراکترهای ویژه نیز زیاد است. در متون گروه علوم پزشکی یا گروه علوم تجربی، کلمات سایر زبان ها بیشتر به چشم می خورد. به عنوان مثال اکثر لغات به زبان فرانسه می باشند. حق الزحمه تایپ این متون بیشتر از متون سایر گروه ها است. هزینه تایپ جداول و فرمول به شرح جدول زیر است :

عنوان سرویس : هزینه سرویس : عنوان سرویس : هزینه سرویس :
تایپ ۱ فرمول ساده » ۲۵۰ تومان رسم ۱ نمودار ساده » ۱۲۵۰ تومان
تایپ ۱ فرمول متوسط » ۵۰۰ تومان رسم ۱ نمودار متوسط » ۱۷۵۰ تومان
تایپ ۱ فرمول پیچیده » ۷۵۰ تومان رسم ۱ نمودار پیشرفته » ۲۲۵۰ تومان
رسم ۱ شکل ساده » ۷۵۰ تومان رسم ۱ جدول کوچک » ۷۵۰ تومان
رسم ۱ شکل پیچیده » ۱۲۵۰ تومان رسم ۱ جدول متوسط » ۱۲۵۰ تومان
درج ۱ کاراکتر ویژه » ۲۰ تومان رسم ۱ جدول بزرگ » ۲۲۵۰ تومان

هزینه تایپ

در جدول زیر نمونه موارد تایپی دشوار جهت آشنایی مشتریان آمده است :

عنوان سرویس : نمونه : عنوان سرویس : نمونه :
نمونه فرمول ساده » نمونه نمودار ساده »
نمونه فرمول متوسط » نمونه نمودار متوسط »
نمونه فرمول پیچیده » نمونه نمودار پیشرفته »
نمونه شکل ساده » نمونه جدول کوچک »
نمونه شکل پیچیده » نمونه جدول متوسط »
نمونه کاراکتر ویژه » نمونه جدول بزرگ »

صفحه آرایی یکی از مهم ترین مراحل، قبل از چاپ است. یک متن در فرمت متعارف چاپ ، قبل از اینکه به مرحله چاپ برسد باید حتما از نقطه نظر صفحه آرایی بررسی شود تا بتواند برای خواننده جذاب بوده و موجب خستگی وی نشود. همچنین صفحه آرایی بر طبق فرمت ها و قالب های مجلات علمی و دستورالعمل های انتشارات و دانشگاه ها و موسسات چاپ و نشر، از مواردی است که در مرحله آخر، دارای اهمیت بسزایی است و در تائید نهایی اثر نویسنده بسیار موثر است.

صفحه آرایی کتاب صفحه آرایی روزنامه صفحه آرایی مجله صفحه آرایی مقاله صفحه آرایی پایان نامه

قیمت خدمات صفحه آرایی و سرویس های مرتبط به شرح زیر جدول است :

عنوان سرویس : واحد شمارش : هزینه سرویس :
صفحه آرایی کل پایان نامه بر اساس شیوه نامه نگارش پایان نامه دانشگاه مربوطه یک صفحه استاندارد ۱۰۰۰ تومان
مرتب نمودن متن یک صفحه استاندارد ۵۰ تومان
رسم سر برگ یک صفحه استاندارد ۷۵۰۰ تومان
پاراگراف بندی یک صفحه استاندارد ۳۵ تومان
شماره صفحه یک صفحه استاندارد ۲۵ تومان
فاصله چپ و راست و بالا و پایین یک صفحه استاندارد ۳۰ تومان
فهرست نویسی خودکار یک صفحه استاندارد ۳۰۰ تومان
تنظیم شماره اشکال و جداول و نمودار یک صفحه استاندارد ۱۲۵ تومان
تنظیم در قالب دانشگاه یک صفحه استاندارد ۳۰۰ تومان

تعرفه تایپ سال ۱۳۹۶ (قیمت تایپ سال ۹۶ )

با توجه به افزایش نرخ خدمات تایپ و ترجمه در سال ۱۳۹۷ و تورمی که وجود داشت هزینه ها افزایش یافت. از سوی دیگر، با افزایش حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۷ و تعیین مبلغ ۱۱۱۶۰۰۰ تومان، تعرفه تایپ سال ۹۶ (۱۳۹۶ شمسی) حذف گردید و تعرفه های جدید اعلام شد. قیمت تایپ فرمول، خدمات تایپ فارسی و خدمات تایپ انگلیسی و همچنین خدمات تایپ فوری بر اساس نرخ نامه سال ۱۳۹۷ اعلام گردیده است.

خدمات تایپ فوری :

وب ترنس تعداد زیادی تایپیست از سراسر کشور دراختیار دارد.

تایپیست های وب ترنس از سرعت بالایی در تایپ متون برخوردارند. همچنین، فعالیت تایپیست ها به صورت آنلاین و اینترنتی و دورکاری است. بنابراین می توان به صورت همزمان، پروژه های حجیم تایپ را جهت تحویل فوری توزیع نمود. به دلیل آنلاین بودن خدمات، پروسه مانیتوریتنگ و کنترل پروژه جهت مدیریت صحیح زمان ساده و سریع و مطمئن است.

تایپ فوری اینترنتی :

اگر نیاز به دریافت سرویس تایپ فوری متن دارید، لطفا سفارش تان را ثبت نمایید. جهت ثبت سفارش تایپ وارد بخش مربوطه شوید :

هزینه تایپ

آخرین نرخ تایپ :

وب ترنس در ترجمه هر ۳۰۰ کلمه را یک صفحه استاندارد در نظر می گیرد. تعیین ۳۰۰ کلمه برای یک صفحه صرفا به این دلیل است که ترجمه یک متن ۳۰۰ کلمه ای همراه با تایپ و ویرایش آن به یک ساعت زمان نیاز دارد. البته به صورت میانگین اعلام می شود که یک ساعت زمان لازم است. هر مترجم با توجه به توانایی خود می تواند در یک ساعت از ۲۰۰ کلمه تا ۶۰۰ کلمه را ترجمه کند. با در نظر گرفتن خستگی و همچنین، نیاز مترجم به ریکاوری، ترجمه روزانه ۲۵۰۰ کلمه مدنظر می باشد.

در خدمات تایپ، هر ۲۵۰ کلمه را یک صفحه در نظر می گیرند. به صورت کلی استانداردی که برای تایپ تعریف شده است برای زبان های بین المللی تقریبا یکسان است. برخی زبان ها دارای دشواری های بیشتری در تایپ هستند. زبان فارسی لهجه ۳۳ زبان عربی است. بنابراین، در تعیین هزینه تایپ متن فارسی به حق الزحمه تایپیست های زبان عربی رجوع می گردد. اگر قرار بر تعیین هزینه بر اساس نرخ های بین المللی باشد، با توجه به ارزش ریال ایران، حق الزحمه ها بسیار بالا بوده و عملا جذب مشتری امکان پذیر نیست. تعیین ۲۵۰ کلمه به عنوان یک صفحه، با اقتباس از مراکز فعال تایپ و ترجمه بین المللی بوده است.

اگر قرار باشد محتوای یک صفحه در زبان فارسی یا زبان انگلیسی صرفا متشکل از متن باشد، هر صفحه ۵۰۰ کلمه خواهد داشت. اگر متن به گونه ای باشد که در آن از اشکال، فرمول و نمودار و … استفاده شود. به طور میانگین، هر صفحه مابین ۲۵۰ تا ۵۰۰ کلمه، متن خواهد داشت.

 • Each 500 words is 1 page single spaced, 2 pages double spaced.
 • Each 1,000 words is 2 pages single spaced 4 pages double spaced.
 • Each 1,500 words is 3 pages single spaced, 6 pages double spaced.
 • Each 2,000 words is 4 pages single spaced, 8 pages double spaced.
 • Each 2,500 words is 5 pages single spaced, 10 pages double spaced.
 • Each 3,000 words is 6 pages single spaced, 12 pages double spaced.
 • Each 4,000 words is 8 pages single spaced, 16 pages double spaced.
 • Each 5,000 words is 10 pages single spaced, 20 pages double spaced.
 • Each 7,500 words is 15 pages single spaced, 30 pages double spaced.
 • Each 10,000 words is 20 pages single spaced, 40 pages double spaced.
 • Each 20,000 words is 40 pages single spaced, 80 pages double spaced.
 • Each 25,000 words is 50 pages single spaced, 100 pages double spaced.
 • Each 30,000 words is 60 pages single spaced, 120 pages double spaced.
 • Each 40,000 words is 80 pages single spaced, 160 pages double spaced.
 • Each 50,000 words is 100 pages single spaced, 200 pages double spaced.
 • Each 60,000 words is 120 pages single spaced, 240 pages double spaced.
 • Each 70,000 words is 140 pages single spaced, 280 pages double spaced.
 • Each 75,000 words is 150 pages single spaced, 300 pages double spaced.
 • Each 80,000 words is 160 pages single spaced, 320 pages double spaced.
 • Each 90,000 words is 180 pages single spaced, 360 pages double spaced.
 • Each 100,000 words is 200 pages single spaced, 400 pages double spaced.

به بیان دیگر، هر یک صفحه ۵۰۰ کلمه خواهد بود. اگر فاصله خطوط بیشتر شود، هر صفحه حداقل ۲۵۰ کلمه خواهد داشت. به دسته بندی زیر دقت نمایید :

 • Each 1 page is 500 words single spaced, 250 words double spaced.
 • Each 2 pages is 1,000 words single spaced, 500 words double spaced.
 • Each 3 pages is 1,500 words single spaced, 750 words double spaced.
 • Each 4 pages is 2,000 words single spaced, 1,000 words double spaced.
 • Each 5 pages is 2,500 words single spaced, 1,250 words double spaced.
 • Each 6 pages is 3,000 words single spaced, 1,500 words double spaced.
 • Each 7 pages is 3,500 words single spaced, 1,750 words double spaced.
 • Each 8 pages is 4,000 words single spaced, 2,000 words double spaced.
 • Each 9 pages is 4,500 words single spaced, 2,250 words double spaced.
 • Each 10 pages is 5,000 words single spaced, 2,500 words double spaced.
 • Each 15 pages is 7,500 words single spaced, 3,750 words double spaced.
 • Each 20 pages is 10,000 words single spaced, 5,000 words double spaced.
 • Each 25 pages is 12,500 words single spaced, 6,250 words double spaced.
 • Each 30 pages is 15,000 words single spaced, 7,500 words double spaced.
 • Each 40 pages is 20,000 words single spaced, 10,000 words double spaced.
 • Each 50 pages is 25,000 words single spaced, 12,500 words double spaced.
 • Each 60 pages is 30,000 words single spaced, 15,000 words double spaced.
 • Each 70 pages is 35,000 words single spaced, 17,500 words double spaced.
 • Each 75 pages is 37,500 words single spaced, 18,750 words double spaced.
 • Each 80 pages is 40,000 words single spaced, 20,000 words double spaced.
 • Each 90 pages is 45,000 words single spaced, 22,500 words double spaced.
 • Each 100 pages is 50,000 words single spaced, 25,000 words double spaced.
سوال کاربر : لطفا هزینه تایپ پایان نامه را اعلام کنید.

هزینه تایپ بر اساس کلمه در این بخش اعلام شده است. همچنین بر اساس تعداد کلمات متن تخفیف نیز در نظر گرفته شده است. زمان تحویل نیز اعلام شده است و جهت دریافت پیش فاکتور می توانید متن مورد نظر را ارسال نمایید.

سوال کاربر : لطفا قیمت تایپ انگلیسی سال ۹۶ را اعلام کنید.

قیمت تایپ انگلیسی سال ۹۶ به دلیل افزایش قیمت ها تغییر یافت و در تعرفه سال ۱۳۹۷ در وب سایت وب ترنس منتشر شده است.

سوال کاربر : قیمت تایپ فارسی سال ۹۶ چقدر است؟ امکان دارد نرخ تایپ فارسی سال ۹۶ را اعلام کنید.

با توجه به تغییر قیمت های تایپ فارسی، لطفا از جدول مربوط به قیمت تایپ متن فارسی بازدید کنید.

سوال کاربر : لطفا تعرفه تایپ ۹۶ متن فارسی رشته شیمی را اعلام کنید.

جهت محاسبه دقیق هزینه تایپ متن شیمی، لطفا متن مورد نظر را ارسال نمایید. با توجه به اینکه متون شیمی دارای کاراکترهای ویژه و نمودار و جداول می باشند، هزینه تایپ پس از بررسی دقیق متن اعلام می شود.

سوال کاربر : آیا سرویسی مشابه تایپ فوری انقلاب دارید؟

بله. وب ترنس سرویس تایپ فوری متن های فارسی و انگلیسی را ارائه می دهد. لطفا متن تان را ارسال نموده و تاریخ مورد نظرتان جهت دریافت سفارش را اعلام کنید. مطابق مهلت اعلامی شما، پروژه انجام شده و به صورت تایپ شده، متن تحویل می شود.

سوال کاربر : آیا وب سایت تان انجام تایپ انگلیسی دارد؟

بله، در وب ترنس تایپ متون انگلیسی انجام می شود. قیمت تایپ نیز اعلام شده است.

سوال کاربر : لطفا قیمت تایپ فارسی آنلاین را اعلام کنید.

در همین قسمت، قیمت و هزینه تایپ متن های فارسی با جزئیات کامل اعلام شده است.

سوال کاربر : از کدام شهرها استخدام تایپیست دارید؟

تایپیست از شهرهای تبریز، ارومیه، تهران، اصفهان، کرج، قمريال مشهد و شیراز داریم. در صورتی که تمایل دارید به عنوان تایپیست در وب ترنس استخدام شوید. وارد بخش استخدام تاپییست شوید.

سوال کاربر : آیا شما آموزش تایپ فارسی دارید؟

می توانید متن برای تمرین تایپ تهیه کنید. نرم افزار های ساده و توانمندی برای آموزش تایپ فارسی نیز وجود دارد. مهارت در تایپ و افزایش سرعت تایپ صرفا به مرور زمان و با تمرین امکان پذیر است. اگر به صورت مستمر تمرین کنید در بازه زمانی سه ماهه می توانید پیشرفت چشمگیری در تایپ داشته باشید. به مرور زمان با عادت کردن مغز به مکان کلید های کیبورد، سرعت تایپ افزایش چشمگیری خواهد داشت.

سوال کاربر : در وب ترنس آموزش تایپ انگلیسی دارید؟

محتوای بسیاری برای آموزش تایپ صحیح انگلیسی در اینترنت وجود دارد. با کمی جستجو می توانید به منابع آموزشی معتبری دسترسی داشته باشید.

سوال کاربر : چگونه سفارش تایپ بگیرم؟

اگر تمایل دارید در وب ترنس استخدام شوید لطفا از بخش مربوطه بازدید کنید استخدام تایپیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *