قوانین و مقررات و ضوابط ترجمه

قوانین و مقررات و ضوابط ترجمه | جهت دانلود نسخه PDF قوانین و مقررات ترجمه به انتهای این بخش مراجعه کنید. ترجمه یکی از مهمترین واساسی ترین ارکان اصلی هر زبان در جای خود و عوامل فرهنگ و تمدن هر جامعه به شمار می رود. ترجمه از مهم ترین وسایل ارتباط، انتقال و القاء افکار و سازنده ملتها به یکدیگر است و اکنون که علم در تمام زمینه ها به سرعت در حال گسترش و پیشرفت است و دستیابی به تازه های علمی در جای جای جهان صورت می پذیرد، تنها راه بهره مندی از این تازه ها، ترجمه و برگردان این یافته های جدید به زبان هر ملت است. از این رو ترجمه لازمه بهبود زندگی اجتماعی، اقتصادی و صنعتی کشورها بوده و از جمله راه های بهره گیری …

قانون ترجمه و تکثیر کتاب

قانون ترجمه و تکثیر کتاب | قانون ترجمه و تکثیر کتاب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲٫۱۰٫۱۶ ‌ماده ۱ – حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این حقوق که به‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. ‌حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم‌مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است. ‌ماده ۲ – تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌بدون اجازه صاحب حق …